Pranešimas dėl reorganizavimo

PRANEŠIMAS APIE KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO „VILKOLAKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ reorganizavimo“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ (kodas 191830081) būtų reorganizuota, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno tautinės kultūros centro (kodas 195470830).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Kovo 11-osios g. 108, LT-49368, Kaunas, įstaigos kodas – 191830081. Duomenys apie Kauno vaikų ir jaunimo teatrą „Vilkolakis“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1992 m. spalio 29 diena.

Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno tautinės kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 18, LT-44275 Kaunas, įstaigos kodas – 195470830. Duomenys apie Kauno tautinės kultūros centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 2002 m. sausio 23 diena.

Reorganizavimo būdas:

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“  reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“,   kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno tautinės kultūros centro, kuriam pereina visos Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ teisės ir pareigos.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Kauno tautinės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ reorganizuojamas iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ išregistravimo) perduodamos nuo Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“  turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno tautinės kultūros centro nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. Kauno vaikų ir jaunimo teatre „Vilkolakis“ (Kovo 11-osios g. 108, tel. 8 (37) 313 713) I-IV nuo 9 iki 18 h., pietų pertrauka  nuo 12 val. iki 12.45 val., V nuo 9 iki 17 h., pietų pertrauka  nuo 12 val. iki 12.45 val., ir Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18, tel. 8 (37) 407 134) I-IV nuo 8 iki 17 h., pietų pertrauka  nuo 12 val. iki 12.45 val.,  V nuo 8 iki 15:45 h., pietų pertrauka  nuo 12 val. iki 12.45 val.,

Vilkolakio reorganizavimo salygų aprašas

Svetainės naujinimas

Mieli VILKOLAKIO svetainės lankytojai! 
Informuojame, kad atliekant Kauno vaikų ir jaunimo teatro interneto svetainės atnaujinimo darbus, ir keičiant serverius galimi trumpalaikiai nepatogumai. 

Mūsų kontaktai:

Kauno vaikų ir jaunimo teatras ,,Vilkolakis“

Kovo 11-osios g. 108, Kaunas

Tel. (8 37) 313712

el.paštas teatras.vilkolakis@gmail.com